Geschäftsführung

Bernd Bodeit

Bernd Bodeit

Sprecher der Geschäftsführung Bilfinger Peters Engineering GmbH

Dr. Roderich Hettmann

Dr. Roderich Hettmann

Geschäftsführung Bilfinger Peters Engineering GmbH

Gilles Maes

Gilles Maes

Geschäftsführung Bilfinger Peters Engineering SARL

Alexander Käfer

Alexander Käfer

Geschäftsführung Bilfinger Peters Engineering SARL

Seite drucken